Insidan Öb

I april 2011 kom företaget insidan öb med i växthuset. Det är grundat av oss Pernilla Lindroos och Annika Hitonen. En given styrka i vårt företag är vår gemensamma bakgrund och vårt intresse för självutveckling. Vi är båda klasslärare och livscoacher i grunden med ett brinnande intresse för självutvecklingsarbete i skolan. Våra visioner inom skolvärlden har motiverat oss till att framställa ett skolmaterial kallat "Livskunskap - för åk 3-6". Vårt mål är att producera ett material i ”livskunskap” för hela grundskolan och även på gymnasienivå. Livskunskap har som syfte att stärka elevernas självkänsla genom att utveckla självkännedom. Respekten för sig själv föder respekten för andra. Detta arbetssätt, att gå till "kärnan" och stärka varje elev inifrån, ger mera bestående resultat, där eleverna inte längre ser olikheter som ett hot utan ser det unika i varje människa.

Vi håller även kurser i personlig utveckling för vuxna.
Vår vision är att alla människor ska hitta sin inneboende styrka, använda den på det sätt som individen önskar själv och skapa det liv de vill ha. Allt är nämligen fullt möjligt!