BI Solutions Ab

BI Solutions utvecklar lösningar inom området Business Intelligence och Data Warehousing.
Vår affärsidé är att hjälpa företag få ut information från sina verksamhetssystem, så att företaget kan fatta rätt beslut och göra bättre affärer. Detta gör vi genom att bygga tekniskt stabila lösningar som är anpassade enligt verksamhetens behov.
Målgruppen är företag med stora datamängder och komplex verksamhet. Genom att lagra information från olika verksamhetssystem på ett strukturerat sätt i ett datalager möjliggörs applikationer som Business Intelligence (analys och uppföljning av verksamheten) och CRM (kundrelationsmarknadsföring).
BI Solutions Ab kommer, utöver att verka som konsulter, att jobba med produktutveckling inom sitt område. Målet är att skapa branschspecifika lösningar som gör att företag enkelt och snabbt kan implementera branschspecifika Business Intelligence lösningar.