Ab Dream Group Finland Ltd

Dream Group kommer att ha verksamhet inom flera olika områden, men den synligaste delen är webbportalen/affärsnätverket www.webshop.ax. Målet med webbshoppen är att fungera som ett åländskt affärsnätverk som skall samla företag och företagare från olika branscher. Dream Group handhar både skötsel, administration, teknik, lagerhållning, betalningslösningar och leveranser