Träbiten Ab

Företagets främsta produkt är träarbeten, främst med inriktning på träsmycken, presentartiklar och bruksföremål. Kunder är företag som marknadsför finländskt konsthantverk/design. Varumärket är hög kvalitet och etiska principer i alla produktionsled, ända från råvara till slutprodukt.