ServerContainer Nordic AB

Bolagets verksamhet är utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom informations- och kommunikationssektorn. Verksamhet omfattar särskilt utveckling och försäljning av flyttbara data- och kommunikationscentraler. SCN ingår numera som portföljbolag i Ålands Utvecklings Ab