IntroCapital Ab

Produkten är ett internetbaserat media som introducerar nya produkter i huvudsak med rörliga bilder och ljud. I första hand helt nya produkter som söker partners, investerare och återförsäljare. Men även nya produkter som är färdiga att köpa.
IntroCapital driver även franchisekonceptet EXPO vilket gör det möjligt för företagsamma personer på olika orter att enkelt starta och driva en lokal mässa på nätet.