MobileNetControl Ab

Patrick Sjöberg har tillsammans med sin kollega Juan Llorens skapat ett supportsystem bestående av mjukvarurobotar som inte är beroende av datoranvändarens fysiska placering eller kunskap. MNC utnyttjar bredbandsuppkopplingar för att säkerhetskopiera datorsystem och program. Om kunden i ett senare skede får problem så återställs systemet med MNC:s verktyg. Förutom system- och programinställningar finns även möjlighet att säkerhetskopiera arbetsfiler över nätet.

MNC har kunder och samarbetspartner i Sverige, Finland, Spanien och Peru. Kontoret finns fortvarande på Åland i Kvarteret iTiden. Bolaget ägs idag av Patrick Sjöberg, Inversiones para las Tecnologías de la Información, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag samt Ålands Utvecklings Ab.