Just a Key Solutions

Raul Partida Buitrago med JaKS - Just a Key Solutions (JaKS) satt endast en kortare tid i Växthuset. Kontraktet avbröts i förtid pga. utlandsflytt. Raul jobbar väldigt internationellt men är idag tillbaka i Mariehamn. Tiden i Växthuset handlade mest om utveckling av interaktiva TV-system. Detta är en framtids bransch som Raul fortfarande sysslar med. SMS- , WAPlösningar och avancerade hemsidor är andra verksamheter i företaget.