ActiveArt

Christine Söderberg på Active Art ansökte till Växthuset via NIM (Nya Interaktiva Metoder). NIM - projektet var EU finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF ) med Åbo Akademi som huvudman. Produkten (Navibus) som togs fram tillsammans med Akademin var ett koncept där en GPS - styrd presentation startade när vissa förinställda koordinater uppfylldes. Tanken var att kunna lägga in förprogrammerade guidningar på upp till tre parallella språk i trådlösa hörlurar ämnade för turistbussar. Tillämningarna hade naturligtvis större potential än bara turistbussar men tiden blev knapp och produkten blev aldrig helt klar. Active Art jobbar även med grafiska helhetslösningar för både företags och privatkunder.