Quedro

Quedro är med sin Vd Olof Hägerstrand det kanske mest kända av de företag som lämnat Växthuset. Quedro rör sig inom sektorn mobila Internet lösningar. Quedros tekniska plattform består av tre olika system; ett distributionssystem för mobilt innehåll, ett mobilt annonseringssystem och en intelligent plattform för interaktiva och personliga mobila hemsidor. Företaget är idag marknadsledande i Norden och Baltikum på mobila tjänster för fastighetsmäklare. Även Quedro har kontor i  Mariehamn, Stockholm och Oslo.