Retpack Solutions 

Krister Martell fick under tiden i Växthuset patent (FI 117428) på sina idéer om att förbättra logistiken inom returglashantering. Systemupplägget kan även användas till övriga pantbelagda returmaterial som tex. det på Åland mycket omdebatterade producentansvaret. Patentskyddet har utökats och gäller idag i stora delar av världen. Retpack har blivit klassade som miljöteknikföretag (cleantech) eftersom deras lösning minskar returmaterialet och optimerar transporterna.