Utskärs Ab

Per Löthman blev med sitt företag M.Prod (sedermera Utskärs Ab) företagsinkubatorn Växthusets första inkuban i februari år 2005. De ursprungliga företagsidéerna byggde på att konstruera en ekologisk menföresfarkost för upplevelseturismen. Denna exotiska farkost såg på ide och prototyp stadierna ut som en blandning mellan en isjakt och en liten trimaran. Konceptet hade en ganska tuff specifikation där farkosten med segel skulle klara att ta sig fram över snö, is, vatten och menföre. Dessa krav infriades också redan på prototypstadiet men farkosten har inte satts i serieproduktion.