FÖRETAGARSKOLAN 

Företagarskolan vill ge dig

  • en översikt i företagandets villkor, så att du får se på företagandet från olika håll och lära av andras erfarenheter
  • en möjlighet att utvidga ditt nätverk och öppna nya dörrar till kontakter med andra företagare och sakkunniga

De sex tematillfällena (se närmare under Kursplan till vänster) är fristående från varandra.

Varje tematillfälle utgörs av två halvdagar. 

Ett diplom utdelas efter avslutad företagsskola.

FÖR VEM?

Du är välkommen om du överväger att "bli din egen" eller redan har startat ett företag. Du kanske har hållit på ett tag, men vill lära dig mer. Du kan din produkt(idé), ditt (planerade) företag, kanske din bransch, men saknar överblicken över de olika ansvarsområden som kommer med ditt företag och dess verksamhet.

ARRANGÖR

Företagarskolan arrangeras av Ålands Utvecklings Ab och Ålands Teknologicentrum i samarbete med Företagarna på Åland (koordinator), Ålands Näringsliv och Högskolan på Åland.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontaktperson är Jonny Mattsson, tel
23277 eller ombudsman[at]foretagare.ax