Om ÅTEC

 

Ålands Teknologi- och Energicentrum (ÅTEC) är en utvecklingsenhet för innovation och tillväxt vid Ålands landskapsregering. Vår verksamhet syftar till att främja utvecklings- och effektiveringsarbete med tyngdpunkt på energi, innovationer och långsiktig hållbarhet.

Tillväxten i näringslivet är beroende av ny kunskap och därför är det viktigt att innovativa idéer omsätts till nya produkter, processer och tjänster. Vi samarbetar med Högskolan på Åland, näringslivet, intresseorganisationer och förvaltningen samt verkar i nätverk på och utanför Åland.

 

Länk: Fakta om Åland